De geluksbrenger – 3 kinderen, 3 tijden, 1 terp

Ken je die gekke, scheve toren in Leeuwarden? Die heet de Oldehove. Eigenlijk was het de bedoeling dat dit de toren zou worden van een grote nieuwe kerk. Maar die is er nooit gekomen. De plek waar de Oldehove staat, is de oudste bewoonde plek van de stad. Door de eeuwen heen is daar heel wat gebeurd. Drie kinderen vertellen je er alles over in drie verhalen die in drie periodes plaatsvinden.
Arend van Dam, Akky van der Veer en ik schreven de verhalen in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Babs Wijnstra maakte de prachtige illustraties.

Mijn verhaal speelt in 1513 en gaat over Hauckje, de dochter van een schoenmaker. Hauckje maakt zich ernstig zorgen over haar moeder die voor de zoveelste keer een kind moet baren. Het lijkt wel alsof moeder helemaal op is. Ze ligt in bed en heeft vaak koorts. Dat is niet goed, helemaal niet goed! Als Hauckje aan het werk is, moet ze er steeds aan denken. Ze bedenkt zich dat er eigenlijk maar één is die moeder kan helpen: Maria. In de kerk staat een mooi beeld van Maria en dat beeld heeft bijzondere krachten. Dat weet iedereen. Maar hoe krijgt ze haar zieke moeder bij Maria?

Voor iedereen (van 9 tot 100) die van geschiedenisverhalen houdt!

Foto bovenin ( foto HCL ):
vlnr Babs Wijnstra, Freark Smink, Janny,
kinderburgemeester Boris Zoon,
Arend van Dam,
loco-kinder-burgemeester
Jerro Bouius
en Akky van der Veer.

Leskist: foto HCL